Zajęcia edukacyjne – ukształtowanie terenu.

Uczniowie klasy V-VIII podczas zajęć Montessori  poznali formy ukształtowania terenu: wyspę                        i jezioro. Podsumowaniem zajęć było wykonanie prac plastycznych, które znalazły się na tablicy klasowej.