Pies przewodnik.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udostępnił pakiet materiałów edukacyjnych służących przeprowadzeniu w szkołach podstawowych lekcji o tematyce związanej z funkcjonowaniem i rolą psów przewodników w życiu osób niewidomych. Pokazują one uczniom, na czym polega rola takiego psa, jak należy zachowywać się w jego obecności, a także przekazują wiedzę o funkcjonowaniu osób niewidomych i słabowidzących.
Przygotowane materiały są zgodne z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego i przyczyniają się do realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych w szkołach.

Continue reading  

MUZYKOTERAPIA

Muzyka jest sztuką wywołującą najpiękniejsze i najgłębsze uczucia, czego doświadczyli uczniowie klasy C i D  szkoły podstawowej.  Aktywnie uczestnicząc w zajęciach  rozwijali wrażliwość słuchową na tonację, harmonię, wysokość, barwę i głośność dźwięku, doskonalili koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową oraz orientację w schemacie własnego ciała.

Continue reading  

50 ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 22 kwietnia 2021r.

,, OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ”   
Z okazji  Światowego Dnia Ziemi został przeprowadzony konkurs na najciekawszy plakat o tematyce związanej z Naszą Planetą.
Komisja miała bardzo trudne zadanie, ponieważ wszystkie dostarczone prace były ciekawe, twórcze i pomysłowe. Jesteśmy pełni uznania wobec waszych umiejętności i kreatywności.
Po burzliwej i długiej dyskusji przyznaliśmy I miejsce dla Klasy ,,C” oraz 4 wyróżnienia dla pozostałych klas.
Gratulujemy!
Komisja w składzie: Zalewska Sylwia, Łazar Agnieszka i Jasek Danuta

MIEJSCE I

Continue reading