PROJEKT EDUKACYJNY „Z KOTEM AMADEUSZEM PRZEZ ŚWIAT WARTOŚCI I EMOCJI.

PROJEKT EDUKACYJNY „Z KOTEM AMADEUSZEM PRZEZ ŚWIAT WARTOŚCI I EMOCJI.
W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klasy 8 przystąpią do udziału w projekcie edukacyjnym pt. „Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji”.

Cele projektu:
– kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozróżniania emocji,
– kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
– kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów,
– kształtowanie postaw prospołecznych,
– pobudzenie poczucia własnej wartości.

Projekt jest odpowiedzią na następujące podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa:
– kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji,
– wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci,
– rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie
prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno- komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.

Projekt trwa od września 2022r do maja 2023.