Projekt „Jestem samodzielny”

Na zajęciach TUS uczniowie kl. M oraz A realizowali temat „Czekanie na swoją kolej”.
W ramach projektu „Jestem samodzielny” młodzież po zapoznaniu z częścią teoretyczną rozwijała umiejętność w praktyce