„Jestem samodzielny”

Dzisiejsze zajęcia TUS w kl. A oraz M, zostały wplecione w realizację projektu „Jestem samodzielny”.

Tematyka dotyczyła rozwijania umiejętności samokontroli i właściwego reagowania w przypadku dokuczania. Uczniowie przećwiczyli sposoby zachowania w trudnych sytuacjach.