Wycieczka do teatru

Dnia 18 listopada klasy A, D, E, L wybrały się na wycieczkę do olsztyńskiego teatru lalek na spektakl pt. „Ciałość”. Trzy postacie – Instynkt, Emocje oraz Rozum w zabawny i ciekawy sposób przedstawiły , co dzieje się z naszym ciałem , gdy czujemy radość, smutek czy stres. Dowiedzieliśmy się, jak radzić sobie w sytuacjach zdenerwowania i że każdy z nas doświadcza różnych trudności.

Continue reading  

Rządowy program „Aktywna tablica”

Nasza szkoła bierze udział w Rządowym programierozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 „Aktywna tablica”

Głównym celem Programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli przez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, nowoczesnych pomocydydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami.

        Dzięki programowi otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 35 tys. zł na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii specjalistycznego oprogramowania oraz materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK.
Korzystanie z nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii pozwala wprowadzić do szkoły zindywidualizowane podejście do uczniów, dostosować formę nauczania do każdego ucznia, a w przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zastosować nowoczesne techniki w procesie diagnozy, terapii oraz uczenia się.

Laboratoria Przyszłości

Niepubliczna Szkoła Podstawowa PSONI koło w Giżycku otrzymała środki w wysokości 30 tys. zł w ramach Programu Laboratoria przyszłości realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.
W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
W ramach Laboratoriów Przyszłości otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.
Zakupiliśmy m.in. :
sprzęt AGD ( miksery, blendery, opiekacze)
sprzęt związany z technologią cyfrową: drukarka 3D, długopisy 3 D, tablety graficzne, kamera, aparat fotograficzny, mikrofony bezprzewodowe, nagłośnienie, oświetlenie.