Zajęcia dydaktyczne

Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną realizują Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Pracujemy na materiałach edukacyjnych wydawnictwa „Lokomotywa”.

Uczniowie z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną realizują program nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym i znacznym w 8-letniej szkole podstawowej: Etap I i Etap II.

Każdy uczeń realizuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny dostosowany do jego możliwości, opracowany przez zespół specjalistów. Realizowane są następujące przedmioty:

Szkoła podstawowa:

Pierwszy etap edukacyjny – klasa 1-3 (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim):
1. Kształcenie zintegrowane
2. Religia
3. Zajęcia rewalidacyjne
4. Język angielski

Pierwszy etap edukacyjny – klasa 1-3 (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym):

  1. Funkcjonowanie osobiste i społeczne
  2. Zajęcia rozwijające kreatywność
  3. Zajęcia rozwijające komunikowanie się
  4. Zajęcia rewalidacyjne
  5. Wychowanie fizyczne

Drugi etap edukacyjny – klasa 4 – 8:
1. Funkcjonowanie w środowisku
2. Muzyka z rytmiką
3. Plastyka
4. Technika
5. Wychowanie fizyczne
6. Religia
7. Zajęcia rewalidacyjne

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Etap edukacyjny klasa 1-3:
1. Przysposobienie do pracy
2. Funkcjonowanie osobiste i społeczne
3. Wychowanie fizyczne
4. Zajęcia rewalidacyjne
5. Zajęcia kształtujące kreatywność
6. Zajęcia sportowe
7. Religia

Dodaj komentarz