Świetlica

Świetlica czynna w godzinach 14:00 – 16:00.

Głównym celem zajęć świetlicowych jest opieka i zagospodarowanie czasu Ucznia w oczekiwaniu na odbiór przez rodzica lub opiekuna.

Cele zajęć świetlicowych:

  • prowadzenie pracy opiekuńczo – wychowawczej i pielęgnacyjnej
  • zajęcia relaksacyjne
  • zajęć muzyczno – ruchowe
  • organizowanie czasu wolnego
  • zajęcia stolikowe

Dodaj komentarz