Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 

Podstawowe założenia tej metody to rozwijanie przez ruch:
– świadomości własnego ciała;
– świadomości przestrzeni, działania w niej, dzielenia z innymi;
– nawiązywania kontaktu.
Udział w tej metodzie ma na celu :
– poznanie własnego ciała;
– usprawnienie motoryki;
– poczucia swojej siły, sprawności.

Dzięki aktywności dziecko nabiera zaufania do siebie, poznaje przestrzeń, czuje się bezpieczne, pewne. Sesje dostarczają doznań związanych ze zmysłem równowagi, kinestetycznych, dotykowych.