Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena.

Program Johansen IAS, czyli indywidualna stymulacja słuchu to metoda zapoczątkowana przez dr Kjelda Johansena – duńskiego nauczyciela i psychologa, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją. W swojej pracy K. Johansen oparł się na doświadczeniach i badaniach naukowych Christiana A. Volfa. Jest to metoda wspomagająca, rekomendowana przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii INPP w Chester .  Od wielu lat z powodzeniem jest wykorzystywana miedzy innymi w Niemczech, Skandynawii, Wielkiej Brytanii i USA.

Program Johansen IAS opiera się na nagranej na syntezatorze muzyce odpowiednio dobranej do potrzeb uczestnika programu. Utwory muzyczne, obejmujące różne częstotliwości, działają w sposób stymulujący poprawiając funkcjonowanie uwagi słuchowej uczestnika. Do realizacji programu potrzebne są jedynie słuchawki i odtwarzacz płyt CD.

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena bazuje na wywiadzie, badaniu audiometrii tonalnej (badanie monauralne i binauralne), testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym oraz badaniu lateralizacji .

W przypadku naszych uczniów trening rozpocznie się od diagnozy uproszczonej ( ankieta/wywiad, badanie lateralizacji, opracowanie wyników) .

Co daje program Johansen IAS:

 • rozwija zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • wspiera naukę i umiejętność czytania,
 • rozwija rozumienie mowy,
 • poprawia artykulację,
 • rozwija komunikację,
 • harmonizuje napięcie mięśniowe, co wpływa na postawę ciała oraz utrzymanie równowagi,
 • koordynuje ruchy ciała,
 • rozwija motorykę.

Program Johansen IAS jest przeznaczony dla osób:

 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z dysleksją,
 • z ADHD,
 • z zaburzeniami koncentracji,
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej,
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej,
 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
 • z porażeniem mózgowym,
 • z które wykazują nadwrażliwość na dźwięki,
 • z autyzmem. 5