Oczyszczanie wody w ramach projektu ,,Młodzi badacze – uczymy się przez doświadczenie”.

Uczniowie klasy A i E Szkoły Podstawowej zbudowali prosty model filtrowania wody. W tym celu użyli przezroczystych pojemników, w które kolejno wkładali: papierowy filtr, żwir, piasek i aktywny węgiel. Następnie wlewali brudną wodę zanieczyszczoną olejem i ziemią.

Z dużym zainteresowaniem przypatrywali się jak z brudnej wody na dole w pustym zbiorniku pojawiają się krople czystej, w ten sposób poznali cykl oczyszczania wody.

Eksperyment poprzedziło oglądanie filmu na temat wykorzystania i oczyszczania wody oraz sposobów jej oszczędzania. Zdobytą wiedzę uczniowie utrwalili wykonując ćwiczenia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.