Kadra

Dyrektor: Marita Przedpełska-Winiarczyk

Specjalista do spraw nadzoru pedagogicznego : Teresa Jaśko

Oligofrenopedagodzy:

– mgr Sylwia Zalewska

nauczyciel mianowany

– mgr Agnieszka Łazar

Nauczyciel mianowany

– mgr Karolina Kozłowska

Nauczyciel kontraktowy

– mgr Joanna Gutowska

Nauczyciel kontraktowy

– mgr Anna Kułakowska

Nauczyciel mianowany

– mgr Agnieszka Panaś

Nauczyciel mianowany

– Anna Zawadka

Nauczyciel stażysta

– inż.  Anna Piruzjan

– mgr Joanna Krupa

Nauczyciel kontraktowy

– mgr Marzena Żywica

Nauczyciel mianowany

– mgr Anna Jankowska

Nauczyciel kontraktowy

– mgr Magdalena Tomaszewska

Nauczyciel mianowany

Fizjoterapeuci:

– mgr Karolina Kozłowska

– mgr Bogumił Przyborowski

Logopedzi:

– mgr Katarzyna Kondzior

– mgr Joanna Jasielun

Nauczyciel mianowany

Nauczyciel w-f:

– mgr Gabriela Machejko

 

Psycholog:

– mgr Zuzanna Zubowicz

 

Nauczyciel muzyki:

– mgr Barbara Malanda

Nauczyciel dyplomowany

 

Opiekunowie:

– mgr Milena Kosakowska

– Anita Zwolińska

– Agata Osiecka

– Iwona Ciastek

– Marta Durka

– Aneta Badowska

– Dorota Harasimowicz

– Alicja Sawczuk

– Iwona Januszkiewicz

 

Nauczyciel religii:

– mgr Jarosław Gałęzowski

 

 

Nauczyciel języka angielskiego:

– mgr Agnieszka Panaś

 

Pielęgniarka szkolna:

– mgr Danuta Jasek