Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych

17 stycznia, odwiedził nas Pan Igor Klimek, który jest min. instruktorem pierwszej pomocy oraz ekspertem promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Pan Igor, przekazał najważniejsze informacje dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz omówił zasady obowiązujące podczas zimowego wypoczynku. Na zakończenie spotkania, podziękowaliśmy za ciekawe i interesujące spotkanie. Nasz gość życzył nam Bezpiecznych Ferii Zimowych.⛷️🏂❄️⛄☃️