Układ słoneczny

Układ słoneczny uczniowie kl. M poznali już rok temu. Podczas dzisiejszej lekcji utrwalone zostały wiadomości dotyczące jego powstania oraz nazwy planet. Kolejnym etapem, było poznanie cech charakterystycznych każdej z nich oraz zdobycie informacji na temat ich wielkości i odległości od Słońca. Podsumowaniem zajęć była praca plastyczna podczas której, uczniowie wykonali model układu słonecznego.