Czytanie uczestniczące.

Czytanie uczestniczące, nazywane również czytaniem aktywnym to wspólne czytanie książek z aktywnym udziałem dzieci. Polega ono na głośnym czytaniu części tekstu przez dorosłego i dokańczaniu przez dziecko. Podczas zajęć, sami tworzymy takie książeczki. Wycięte i pasujące ilustracje uczniowie wklejają we właściwe miejsca, tworząc historię do wspólnego czytania. Wsparciem w czytaniu są dodatkowo proste i czytelne dla ucznia symbole PCS.
Książeczka zatytułowana: „Co niesie jeż” została opracowana przez Panią Karolinę Rudziewicz – Chmiel z Pracowni Terapeutycznej AAtypiC.

Continue reading