3…2…1… START!

Projekt „Jestem SAMODZIELNY = SAM+DZIELNY” czas zacząć!
Projekt ,,Jestem SAMODZIELNY = SAM+DZIELNY” został opracowany dla uczniów naszej szkoły z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego. Program skierowany jest do uczniów z klas: V – VIII Szkoły Podstawowej oraz uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Realizowany będzie w latach 2021 – 2022, podczas zajęć edukacyjnych.
Zajęcia realizowane w ramach programu mają na celu wszechstronny rozwój ucznia, przygotowanie go do pełnienia różnorodnych ról społecznych oraz wyposażenie w umiejętności i sprawności pozwalające osiągnąć – na miarę własnych możliwości – pełnię samodzielności w życiu codziennym.

Continue reading  

8 MARCA DZIEŃ KOBIET

Wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń. Siły i wytrwałości w przezwyciężaniu codziennych trudności dla całej Żeńskiej społeczności ośrodka życzą wszyscy panowie.