ROK DLA NIEPODLEGŁEJ

,,Uczniowie Zespołu Szkół przygotowują się do Święta Niepodległości”.

Udział w spektaklach teatralnych z zakresu historii Polski

,,Uczniowie Zespołu Szkół przygotowują się do Święta Niepodległości”.

Udział w uroczystościach organizowanych przez placówki zewnętrzne

,,Moja mała Ojczyzna”– spektakl teatralny

,,Moja mała Ojczyzna”- konkurs plastyczny

Cykl zajęć muzycznych – pieśni patriotyczne

Wydanie okolicznościowe gazetki szkolnej ,,Z naszego podwórka”,

Spotkanie z harcerzami

Czytanie uczestniczące- zaproszenie do czytania…..

Zajęcia tematyczne