Kadra

 

1. Dyrektor – manager w oświacie
2. Specjalista d/s nadzoru pedagogicznego – oligofrenopedagog, manager w oświacie
3. Oligofrenopedagodzy – pedagodzy specjalni
4. Tyflopedagog – pedagog dzieci niedowidzących i niewidomych
5. Surdopedagog – pedagog dzieci niedosłyszących i głuchych
6. Logopeda
7. Neurologopeda
8. Fizjoterapeuta
9. Psycholog
10. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
11. Terapeuta zajęciowy
12. Nauczyciel wspomagający
13. Opiekunowie
14. Pielegniarki