Pracownie

1. Pracownie Montessori
2. Sale lekcyjne
3. Sale do zajęć muzycznych
4. Pracownia komputerowa, tablica interaktywna
5. Gabinety logopedyczne
6. Sale rehabilitacyjne
7. Sala do terapii integracji sensorycznej
8. Sala SNOEZELEN ( doświadczeń sensorycznych)
9. Hydroterapia
10. Biofeedback
11. Biblioteka
12. Sale do stymulacji zmysłów (wzrok, słuch, dotyk)
13. Sale do zajęć wychowania przedszkolnego
14. Gabinet psychologa
15. Gabinet pielęgniarki
16. Jadalnia