Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy

Neuroflow to metoda, która zyskuje coraz więcej zwolenników. Jest to prosty, a jednocześnie skuteczny sposób stymulacji rozwoju dziecka, głównie w sferze słuchowej.
Polecany jest dla osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD lub CAPD) oraz jako terapia wspomagająca dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niewłaściwą koncentracją uwagi, problemami z czytaniem i pisaniem, trudnościami z rozumieniem mowy w hałasie oraz rozumieniem dłuższych poleceń oraz nadwrażliwymi słuchowo.
Zaletą treningu jest to, że składa się z różnorodnych zadań realizowanych przez platformę internetową.
W Giżycku Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow jest realizowany m. in. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Dąbrowskiego 15.

dav

mde