Lekcja matematyki.

Lekcja matematyki w klasie V-VIII prowadzona przy pomocach dydaktycznych M. Montessori. Uczniowie w prosty i obrazowy sposób   poznali  wszystkie możliwe kombinacje tworzące dziesiątkę, oraz doskonalili umiejętność zapamiętywania  liczb w zakresie 1-100 . Poprzez  ćwiczenia na materiale konkretnym  uczniowie sprawniej  opanują  kolejne stadia nauki matematyki.