Czym są APD

Kiedy dziecko słyszy, a nie rozumie …
Czy Twoje dziecko
-ma problemy z wykonywaniem poleceń,
-sprawia wrażenie, jakby nie słyszało co się do niego mówi,
-łatwo się rozprasza,
-jest niegrzeczne, hałaśliwe,
-zaczęło mówić później, niż rówieśnicy lub ma problemy z wymową,
-ma trudności z nauką,
-chorowało na przewlekłe lub częste zapalenia ucha.

Należy sprawdzić czy przyczyną nie są centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (czyli w skrócie APD lub CAPT) to zaburzenia pracy zmysłu słuchu. Wynikają one z nieprawidłowości w centralnym układzie nerwowym, przy prawidłowej budowie i pracy uszu.

Mózg osoby z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego nie potrafi rozpoznawać i interpretować dźwięków, w tym również dźwięków mowy.

Na co mają wpływ centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego?
Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego :
– opóźniają rozwój mowy i ograniczają jej rozumienie,
– osłabiają pamięć słuchową,
– przyczyniają się do powstawania zaburzeń artykulacji,
– powodują nadwrażliwość na dźwięki,
– przyczyniają się do wielu niepowodzeń szkolnych (trudności związane z czytaniem, pisaniem, nauką pamięciową, umiejętnościami matematycznymi, trudności ze skupieniem się na głosie nauczyciela),
– częstą są też źródłem problemów emocjonalnych (niska samoocena dziecka, nieśmiałość) i zaburzeń zachowania.

Jak pomóc dziecku z APD (CAPD)?
Przede wszystkim należy zgłosić się do terapeuty w celu diagnozy oraz ustalenia planu terapii. W pracy z osobami z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego wykorzystuje się między innymi treningi słuchowe. Najpopularnijsze w Polsce to Indywidualna Stymulacja Słuchu Metodą K. Johansena, Aktywny Trening Słuchowy Neutoflow oraz terapia metodą Tomatisa.

???????????????????????????????????????????????????????????????