Informuję, pytam i proszę – różne rodzaje zdań

W trakcie zajęć uczniowie ćwiczyli rozpoznawanie zdań oznajmujących, pytających, rozkazujących i wykrzyknikowych. Uczyli się je stosować w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych i dopasowywać odpowiednie znaki interpunkcyjne.