Relacje międzyludzkie.

Uczymy się wyrażać swoje emocje w sposób akceptowany społecznie oraz poznajemy sposoby radzenia sobie z emocjami. Zwracamy uwagę na relacje międzyludzkie, uczymy się je kształtować.