Podstawowe zachowania społeczne.

Podstawowe zasady zachowań społecznych- Uczniowie poznają prawidłowe wzorce zachowania w określonej sytuacji,poznają zakazy i nakazy, zwroty grzecznościowe. Rozwijamy tu umiejętność rozumienia ludzi, ich emocji i zachowań, kształtujemy naprzemienność relacji, uczymy się zachowań właściwych dla danej sytuacji.