Zajęcia rewalidacyjne z psychologiem

„GADKI z psem – proste rozmowy o trudnych sprawach”. Uczniowie oglądają filmik edukacyjny, który prezentuje i uczy 5 zasad. Mają one na celu wyposażyć dzieci w podstawową wiedzę o zagrożeniach. Uczniowie nabywają umiejętności odpowiedniego reagowania w trudnych sytuacjach, by być bardziej bezpieczni.