Kształtowanie umiejętności społecznych

Drodzy Rodzice!

Dziś kontynuujemy pracę nad kształtowaniem umiejętności społecznych dzieci.  Przygotowałam Wam karty do ćwiczeń przedstawiające prawidłowe wzorce zachowania w konkretnej sytuacji społecznej. Mówiąc prościej uczymy dzieci używania zwrotów grzecznościowych oraz tzw. „magicznych słów”. Zwróćmy szczególną uwagę na podane słowa i zwroty: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, proszę daj, nie wolno, przepraszam.  Ćwiczenia te odnoszą się do relacji interpersonalnych, do wzajemnych stosunków międzyludzkich. Dotyczą między innymi sposobu odnoszenia się do rodziców, rówieśników, nauczycieli. To wstępny etap nauki nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami oraz dorosłymi. Podczas treningu podstawowych zachowań społecznych należy pamiętać o ogólnych zasadach w jaki sposób uczą się dzieci – obserwacja (szczególnie rodziców, rodzeństwa), naśladownictwo, własne doświadczenia.  Także pilnujmy tego, aby dzieci widziały, że nie są to jedynie słowa, czy zasady nakazane przez dorosłych. Dzięki temu, że używamy magiczne słowa oraz zwroty grzecznościowe w codziennych sytuacjach, potrafimy poprosić, podziękować i przeprosić relacje między ludźmi stają się pozytywne i wszystkim jest miło:)

W załącznikach gotowe ilustracje pokazujące konkretne sytuacje społeczne oraz w razie potrzeby symbole PCS.

Życzę owocnych ćwiczeń!

Zuzanna Zubowicz

 

Źródło: Bala Agnieszka „ Podstawowe zasady zachowań społecznych”, Wyd.Arson, 2017