Samodzielność.

Drodzy Rodzice!

Osiąganie samodzielności przez nasze dziecko jest tematem bardzo ważnym, jak nie najważniejszym właśnie dla nas – rodziców. Chcemy, aby dzieci potrafiły wykonywać określone czynności, oczekujemy od nich tego. W drodze do samodzielności musimy jednak pamiętać o kilku istotnych sprawach.

Dzieci uczą się poprzez obserwację i naśladownictwo, są doskonałymi obserwatorami. Dziecko obserwując nas – pragnie nas naśladować.  Powinniśmy zapewniać jak najwięcej możliwość samodzielnego zdobywania doświadczenia przez dziecko. Pozwalajmy na dotykanie, smakowanie, poznawanie różnych struktur i faktur przedmiotów. Nie wolno nam wyręczać dziecka, bo wydaje nam się, że samo sobie nie poradzi lub po prostu bardzo chcemy mu pomóc. Pozwólmy dziecku samemu „podnieść się po upadku”. W ten sposób nabierze ono pewności siebie, przekonania, że umie, że potrafi pokonać trudność, znaleźć wyjście z trudnej sytuacji, rozwiązać, pokonać problem. Ważne jest, aby zachęcać dziecko do poszukiwania własnych rozwiązań problemów oraz do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na pytania (nie chodzi o to, żeby zostawić dziecko z tym problemem czy powiedzieć mu, żeby samo sobie poszukało). Rolą rodzica jest wskazanie, gdzie można szukać odpowiedzi.

Wspierajmy nasze dzieci w ich drodze do osiągnięcia samodzielności, takiej która będzie mieściła się w ich możliwościach rozwojowych.

W załącznikach kolorowanki dotyczące samodzielności.

Pozdrawiam:)

Zuzanna Zubowicz

Źródło: www.superkid.pl