„Zdrowy uczeń”

Program w ramach edukacji prozdrowotnej – ,,Zdrowy uczeń”- realizują nauczyciele poszczególnych klas, koordynatorem jest pielęgniarka – Danuta Jasek.  W bieżącym roku szkolnym omawiana jest tematyka z zakresu higieny osobistej, zdrowego żywienia oraz udzielania pierwszej pomocy.