„ Powiedz mi ,a zapomnę,

pokaż ,a zapamiętam,

pozwól mi działać ,a zrozumiem.”

                                  Konfucjusz

 Uczniowie klasy I E oraz IS wykonali eksperymenty z użyciem ognia. Zajęcia zaczęliśmy pogadanką na temat właściwości tego żywiołu i niebezpieczeństw z nim związanych. Uczniowie przekonali się, że ogień jest źródłem ciepła i światła. Następnie wykonaliśmy eksperyment ze świeczkami. Ustawiliśmy świeczkę bez przykrycia, a drugą przykryliśmy słoikiem. Podobny eksperyment został wykonany z trzema świeczkami ułożonymi na tacy z mlekiem. Pierwsza świeczka była odkryta, drugą przykryliśmy małym słoikiem, a trzecią dużym.

Okazało się, że świeczka pod małym słoikiem zgasła szybko, następnie zgasła świeczka przykryta dużym słoikiem, a trzecia świeczka długo się paliła. Uczniowie zaobserwowali, że mleko zostało wessane do środka słoika.

WNIOSEK:

Płomień świecy pali się jeżeli jest dostęp tlenu. Powietrze, które zostało w słoiku oziębiło się i skurczyło, płyn został  wessany do wnętrza słoika.