Weronika Sherborne

W nowym roku szkolnym 2019/2020 popularne w naszej szkole zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne są kontynuowane. Przynoszą wiele radości nie tylko uczniom, ale również nauczycielom.