Czym są APD

Kiedy dziecko słyszy, a nie rozumie …
Czy Twoje dziecko
-ma problemy z wykonywaniem poleceń,
-sprawia wrażenie, jakby nie słyszało co się do niego mówi,
-łatwo się rozprasza,
-jest niegrzeczne, hałaśliwe,
-zaczęło mówić później, niż rówieśnicy lub ma problemy z wymową,
-ma trudności z nauką,
-chorowało na przewlekłe lub częste zapalenia ucha. Continue reading