TUS – Trening Umiejętności Społecznych.

Zajęcia TUS prowadzone są raz w tygodniu w klasie V- VIII oraz „A” przez nauczycielki – Annę Kułakowską i Agnieszkę Panaś. Tematem prezentowanych zajęć jest nauka umiejętności „mówię przepraszam”.
TUS, czyli Trening Umiejętności Społecznych, to forma pracy z grupą ukierunkowana na uczenie się przez dzieci umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. TUS jest programem do celowego i zaplanowanego nabywania umiejętności, a dzięki pracy w małej grupie można je przećwiczyć i utrwalić w bezpiecznym środowisku.
Wspierane są komunikacja (np. umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań), umiejętności prospołeczne (np. nawiązywanie kontaktu wzrokowego, tworzenie i utrzymywanie granic, pomaganie innym), radzenie sobie w trudnych sytuacjach (np. nauka asertywności, proszenie o pomoc) oraz takie sfery, jak emocje (rozpoznawanie, nazywanie, stopniowanie) czy budowanie własnej tożsamości (m. in. odkrywanie swoich cech, mocnych i słabszych stron).

Continue reading