Sprzątanie świata 2017

Wniosek Rodzina 500 plus a MEDIACJE

rodzina 500Od 7 lipca 2017 r. program 500 plus działa na zmienionych zasadach. Świadczenie otrzymają tylko ci, którzy uregulują sprawy alimentacyjne

Zgodnie z zapowiedziami, ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej nie chce dopuścić do sytuacji, w której osoba pozostająca w nieformalnym związku otrzymuje świadczenie z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

W przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci prawo do świadczenia 500+ zostało uzależnione od ustalenia alimentów od drugiego rodzica.

Co samotni rodzice powinni zrobić, by otrzymać 500+?
Od nowego okresu świadczeniowego została wprowadzona zasada, że prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica.

Kogo to dotyczy?
Obowiązek ustalenia alimentów od drugiego rodzica dotyczy wszystkich samotnych rodziców starających się o 500+. Nie ma tu znaczenia, czy wnioskodawca ubiega się o świadczenie na pierwsze czy na drugie i kolejne dzieci.

Jaki załącznik do wniosku?
Rodzic samotnie wychowujący dziecko powinien dołączyć do wniosku o świadczenie 500+ pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica.
Chodzi tu o: odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem bądź o umowę o alimenty w formie aktu notarialnego, w której dłużnik poddaje się egzekucji po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności nadawaną przez sąd.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym.

Zapraszam do kontaktu:
Centrum Mediacji Fundacji Centrum Doradztwa i Rozwoju Osobistego w Giżycku
www.szkolenianamazurach.pl
e-mail: arekmarcisz@op.pl
Telefon: 692 915 979

Arkadiusz Marcisz, mediator wpisany do wykazu osób godnych zaufania do przeprowadzania postępowań mediacyjnych w sprawach karnych oraz nieletnich przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie, stały mediator Fundacji Centrum Doradztwa i Rozwoju Osobistego.

centrum mediacji

Żołnierze w Szkole.

Żołnierze w Szkole. Nauczyciele i uczniowie serdecznie dziękują za przeprowadzenie zajęć.

Dzień Rodziny oraz 5- lecie utworzenia Niepublicznego Zespołu Placówek Oświatowych

DSC03542Podczas corocznej uroczystości jaką jest Dzień Rodziny obchodzono również 5- lecie utworzenia Niepublicznego Zespołu Placówek Oświatowych oraz podsumowano realizację innowacji pedagogicznej  „Czytać każdy może- rozwijanie zainteresowań czytelniczych z wykorzystaniem metody czytania uczestniczącego. Pani Marita Przedpełska- Winiarczyk, Dyrektor Zespołu Szkół i Punktu Przedszkolnego omówiła rozwój placówek edukacyjnych prowadzonych przez PSONI Koło w Giżycku.

Zaproszeni goście : Pani Małgorzata Czopińska –  Dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, Pan Wacław Strażewicz- Starosta Powiatu Giżyckiego, Pan Wojciech Karol Iwaszkiewicz -Burmistrz Giżycka przeczytali trzy utwory z literatury dziecięcej. Ilustracje do tekstów stanowiły żywe obrazy w wykonaniu uczniów naszych placówek. Niezwykłą niespodziankę przygotowała Rada Rodziców – tort z zimnymi ogniami. Continue reading  

III miejsce – Gratulujemy świetnego wyniku!

Grupa teatralna ,,RAZEM” zajęła III miejsce w IV edycji Przeglądu Teatrów Amatorskich w Pieckach pod hasłem ,,Kto zadba o środowisko, jeśli nie TY?”.  W spektaklu pt. ,,Wiosenne inspiracje” wzięli udział następujący uczniowie – Oliwier  Kragiel, Oliwia Bajkowska, Hubert Duński, Michał Czerniawski, Jakub Buczko, Jakub Dziekoński.

teatr

Nauka kodowania w Szkole Podstawowej.

Przegląd Teatrów Amatorskich w Pieckach

DSC03495Grupa teatralna ,,RAZEM” wzięła udział w IV edycji Przeglądu Teatrów Amatorskich w Pieckach. Przewodnie hasło przeglądu  to ,,Kto zadba o środowisko, jeśli nie TY!”.  Nasi uczniowie wystawili spektakl pt. ,,Wiosenne inspiracje”  do muzyki A. Vivaldiego – I część koncertu pt. ,,Wiosna”. Gratulujemy świetnego występu. Continue reading  

Ostatnie wolne miejsca

Dnia 2 czerwca 2017r. odbędzie się szkolenie z Metody Krakowskiej: ,, WCZESNA DIAGNOZA I PROGRAMOWANIE JĘZYKA U DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU JĘZYKOWEGO”

Termin: piątek – 02 czerwca 2017r ; Czas trwania : 5, 5 godzin zegarowych. ; Rozpoczęcie o godz. 14.00 ; Koszt 200 zł / 1 os..

Miejsce zajęć –Giżycko, ul. Moniuszki 24 (Szklanka).

Więcej informacji na www.szkolenianamazurach.pl