TUS – Trening Umiejętności Społecznych

                                                Termin:  – 26-27 maja  2018r

Czas trwania : 16 godzin dydaktycznych.

Sobota 26 maja 2018 – godzina 9.00

Koszt : 400 zł / 1 osoby.

Miejsce zajęć – 11 – 500 Giżycko, ul. Moniuszki  24 (Szklanka)

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i terapeutów pracujących  w grupach integracyjnych  w przedszkolach, szkołach, psychologów, pedagogów specjalnych. Szkolenie przygotowuje do prowadzenia treningu umiejętności społecznych dla dzieci  ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikujących się werbalnie

Continue reading  

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

W miesiącu kwietniu każdy może wyrazić swoją solidarność z osobami ze spektrum autyzmu i ich rodzinami. Wystarczy tak niewiele: zaświeć się na niebiesko, dodaj niebieski kolor do ubrania, propaguj akcję w internecie, np. Facebook. Niech w tej jeden wyjątkowy dzień będzie nam niebiesko, ale pamiętajmy o tym przez 365 dni w roku.