Kodowanie.

Kodowanie służy rozwijaniu:
spostrzegawczości, percepcji wzrokowej, usprawnieniu ruchów rąk i koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji przestrzennej i pamięci słuchowej.
Kodowanie rozbudza kreatywność i wyobraźnię ucznia.
Zobaczcie, jak Nasi uczniowie odnajdują się w świecie kodowania.

matrix style binary code digital background with falling numbers

Continue reading  

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy

Neuroflow to metoda, która zyskuje coraz więcej zwolenników. Jest to prosty, a jednocześnie skuteczny sposób stymulacji rozwoju dziecka, głównie w sferze słuchowej.
Polecany jest dla osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD lub CAPD) oraz jako terapia wspomagająca dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niewłaściwą koncentracją uwagi, problemami z czytaniem i pisaniem, trudnościami z rozumieniem mowy w hałasie oraz rozumieniem dłuższych poleceń oraz nadwrażliwymi słuchowo.
Zaletą treningu jest to, że składa się z różnorodnych zadań realizowanych przez platformę internetową.
W Giżycku Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow jest realizowany m. in. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Dąbrowskiego 15.

dav

mde

Lekcja matematyki.

Lekcja matematyki w klasie V-VIII prowadzona przy pomocach dydaktycznych M. Montessori. Uczniowie w prosty i obrazowy sposób   poznali  wszystkie możliwe kombinacje tworzące dziesiątkę, oraz doskonalili umiejętność zapamiętywania  liczb w zakresie 1-100 . Poprzez  ćwiczenia na materiale konkretnym  uczniowie sprawniej  opanują  kolejne stadia nauki matematyki.

Continue reading