Zajęcia z psychologiem.

Podczas zajęć z psychologiem realizowany jest program ,,Chronimy dzieci”. Uczniowie zdobywają wiedzę i rozwijają umiejętności związane z nazywaniem i wyrażeniem swoich emocji. Uczą się o tym, że są zachowania, które mogą krzywdzić innych lub im się nie podobać. Dzieci poznają bezpieczne strategie reagowania i asertywnego mówienia „nie” ( bezpieczne zasady), uczą się do kogo mogą zwrócić się o pomoc ( zaufane osoby dorosłe).

Continue reading