Wyjazd do kina w Ełku

„Poszerzanie i ujednolicanie systemu komunikacji ”.

aacRok szkolny 2016/2017 w Niepublicznym Zespole Specjalnych Placówek Oświatowych ruszył pod hasłem „Poszerzanie i ujednolicanie systemu komunikacji ”.

Jeszcze w sierpniu odbyło się pierwsze z przewidzianego cyklu szkoleń dotyczącego komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Podczas jego trwania omówione były główne założenia metodyczne dotyczące wprowadzania AAC.   Co najważniejsze jednak- postawione zostały szczegółowe cele związane z szeroko rozumianym budowaniem komunikacji wśród przedszkolaków, uczniów, jak i pomiędzy nimi a: kadrą, rodziną oraz ich otoczeniem.

INFORMACJA

W bieżącym roku szkolnym w Szkole Podstawowej realizowana jest innowacja pedagogiczna ,, Czytać każdy może  – rozwijanie zainteresowań czytelniczych z wykorzystaniem metod czytania uczestniczącego. Powyższa innowacja została wpisana do Rejestru Innowacji i Eksperymentów Kuratorium Oświaty w Olsztynie pod numerem I.133/16.

Zajęcia ze zwierzakami

Turniej pływacki

Fotorelacja z Turnieju Pływackiego