Dzień Rodziny

Dzień Rodziny

Jak co roku w maju organizowana jest szkolna impreza – Dzień Rodziny. W tym roku nowością było premierowe wykonanie szkolnej pieśni pt.,,Uczuć moc”. Teatrzyk  ,,Razem” zaprezentował etiudę pt. ,,Lato” do muzyki A. Vivaldiego. Rodzice również wystąpili w scence pt. ,,Wiosna”. Wręczono nagrody za prace na konkurs plastyczny nt. ,,Moja mała ojczyzna”. Były prezentacje grup oraz taniec integracyjny. Każdy mógł wziąć udział w konkursach, grach, zabawach. Rodzice przygotowali pyszny poczęstunek Pogoda dopisała, humory również. Continue reading  

Smerfy :-)

Pani Hania z Biblioteki Pedagogicznej wzięła udział w zajęciach w Szkole Podstawowej z wykorzystaniem czytania uczestniczącego . Nasz gość przebrany za Smerfa przeczytał utwór pt. ,,Smerfy”. Następnie odbyły się zajęcia tematyczne dotyczące  zasad dobrej zabawy, np dzielenia się , czekania na swoją kolej, wzajemnej pomocy, współpracy. Zajęcia miały też wydźwięk terapeutyczny , gdyż każdy z nas jest czasem jak Smerf Łasuch, Maruda, Ważniak czy Ciamajda lub też Papa Smerf, a w tej różnorodności charakterów niebieskie ludziki potrafią znaleźć wspólny język i pomagają sobie w potrzebie. Uczniowie uważnie słuchali w ,,smerfowych”  czapkach, a w nagrodę otrzymali cukierki. Continue reading  

,,Magia leśnego świata”

Teatrzyk szkolny ,,RAZEM”  uczestniczył w V Przeglądzie Teatrów Szkolnych i Amatorskich pod hasłem ,,Magia leśnego świata” , którego organizatorem jest Nadleśnictwo Strzałowo.  Nasi uczniowie wystąpili w etiudzie pt. ,,Lato” do muzyki A. Vivaldiego.  Piękny występ, wspaniała  scenografia- gratulacje. Continue reading  

dav

Uczeń Paweł Kiszło zajął III miejsce w konkursie ,,Rady na odpady” pod hasłem ,,EKOTORBA  Z MOCNYMI USZAMI”.  Organizatorem konkursu był Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami.

WAŻNE!!! Ostatnie wolne miejsca – TUS – Trening Umiejętności Społecznych

                                                Termin:  – 26-27 maja  2018r

Czas trwania : 16 godzin dydaktycznych.

Sobota 26 maja 2018 – godzina 9.00

Koszt : 400 zł / 1 osoby.

Miejsce zajęć – 11 – 500 Giżycko, ul. Moniuszki  24 (Szklanka)

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i terapeutów pracujących  w grupach integracyjnych  w przedszkolach, szkołach, psychologów, pedagogów specjalnych. Szkolenie przygotowuje do prowadzenia treningu umiejętności społecznych dla dzieci  ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikujących się werbalnie

Continue reading  

Terapia neurotaktylna

Terapia NEUROTAKTYLNA jest jedną z bazowych technik w systemie terapeutycznym. Jest to rodzaj masażu i stymulacji skóry, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia oraz do aktywizacji rozwoju funkcji mózgowych i układu nerwowego .  Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry  w odbiorze wrażeń dotykowych. Stosuje się także oddzielnie jako metodę relaksującą i wspierającą rozwój dziecka, a także jako wspomaganie terapii osób dorosłych. Obniża poziom stresu. Continue reading